5 sierpnia 2007 roku na uroczystość koronacji najstarszej w Polsce figury Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie przybyło blisko 3 tysięce pielgrzymów. Mszę świętą pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego koncelebrowali: bp Jan Styrna z Elbląga, bp Andrzej Suski z Torunia i bp Bronisław Dembowski z Włocławka oraz ponad 35 księży z Polski i z zagranicy.

 

Władze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów reprezentował: ks. Silvano Marisa MS – wikariusz generalny z Rzymu oraz ks. Władysław Pasiut MS – prowincjał polskiej prowincji saletynów z Warszawy.

 

„Przychodzimy do Matki, którą w tym sanktuarium czcimy jako Pojednawczynię grzeszników. Przybywamy pełni nadziei, podążając śladami naszych poprzedników, od lat szukających tutaj pomocy. Dzisiejszy akt koronacji figury Matki Bożej Saletyńskiej jest aktem naszej wdzięczności za wszystkie pokolenia wierzących, które swoją modlitwą, pokutą i gorliwością tę koronację wyprosiły” – powiedział kustosz sanktuarium ks. Mariusz Czachor MS, witając wszystkich zgromadzonych wiernych.

 

Na wstępie abp Tadeusz Gocłowski podkreślił: „Dzisiaj na ziemi pomorskiej rodzi się sanktuarium, do którego nas zaprasza Pani z La Salette, płacząca, zatroskana, pochylająca się nad naszymi biedami, ale jak każda matka, pełna wiary, że my jej dzieci, będziemy mogli odnaleźć poprzez pokutę drogę do Jej Syna Jezusa Chrystusa. To sanktuarium w Sobieszewie w wymiarze światowym ma tak niezwykłe znaczenie. Lourdes, Fatima, La Salette, nasza Jasna Góra, to wszystko są dowody jak bardzo Maryja troszczy się, abyśmy nic nie zgubili na trudnych, krętych drogach naszej ludzkiej egzystencji”.

 

W homilii metropolita wołał z mocą: „Tu na tym skrawku polskiej ziemi przybywa nam nowa Arka Przymierza – Dom Matki, do którego będziemy przybywać, by prosić o Jej wstawiennictwo u Chrystusa w naszych codziennych trudach. (…) Płacz Matki Boga-Człowieka nad swymi ludzkimi dziećmi – wołał z mocą abp Gocłowski – jest najlepszym dowodem kim jest człowiek, jak wielka jest jego cena i wreszcie, jak niemal bezradne jest niebo na skutek źle wykorzystanej wolności człowieka, zniewolonego przez złego ducha, starego kłamcę, jak go nazywa Pismo Święte”. Arcybiskup Gocłowski podkreślił, że każdy z nas, słaby i grzeszny, potrzebuje spojrzenia w prawdzie i miłości w oblicze Maryi, a Ona skieruje nasze oczy na krzyż spoczywający na Jej piersiach.

 

„Niech tu w Sobieszewie, ludzie, jak w Dębowcu, Rzeszowie i innych miejscach na polskiej ziemi odzyskują zdrowie duszy. Niech skuteczny będzie Płacz Pięknej Pani (.) Pomóż nam nieustannie dźwigać się z naszych słabości, byśmy przez święte życie ocierali Łzy z Twego Matczynego Oblicza” – prosił Arcybiskup.

 

Po homilii kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gdańsku ks. Stanisław Zięba odczytał dekret koronacyjny. Następnie abp Tadeusz Gocłowski dokonał aktu koronacji figury Matki Bożej Saletyńskiej. Na skronie Maryi włożył koronę ze złota i bursztynu.

 

Po obrzędzie koronacji kustosz sanktuarium – ks. Mariusz Czachor MS złożył ślubowanie: „Wypraszaj nam Matko przebaczenie i pojednanie ze Swoim Synem Jezusem Chrystusem. Bądź dla wszystkich Pośredniczką Miłosierdzia Bożego oraz Przewodniczką na drogach wiary i miłości. Wspieraj Sługę Twojego Benedykta XVI, cały Episkopat Polski i nas wszystkich tu zgromadzonych w drodze do Ciebie i Twojego Syna, do Domu Naszego Ojca. Amen”.

Na zakończenie uroczystej Mszy świętej przełożony polskiej prowincji saletynów, ks. Władysław Pasiut MS, podziękował wszystkim przybyłym gościom oraz wyraził wdzięczność za dar koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej: „Dziękuję Wam, drodzy Pielgrzymi, za przybycie i wspólną modlitwę. Jestem przekonany, iż godnie oddaliśmy hołd Płaczącej Pani, królującej w znaku sobieszewskiej Figury. Ona nas tu zgromadziła, Ona zachęca nas do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem”.

 

Po modlitwie po Komunii abp Tadeusz Gocłowski dokonał aktu zawierzenia Archidiecezji Gdańskiej Matce Bożej Saletyńskiej Pojednawczyni grzeszników.

 

Podczas liturgii wystąpiły chóry parafialne przybyłe z trzech sanktuariów saletyńskich: z Dębowca, z Kobylanki i Rzeszowa oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dominikowic.

 

Obecni byli także seminarzyści z WSD w Gdańsku oraz WSD Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie, jak również przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzystów oraz związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

 

Na podstawie relacji Rzecznika Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów ks. Piotra Szwedy MS dla Radia Watykańskiego opracował Grzegorz Zembroń MS.

 

POWITANIE ZGROMADZONYCH PRZEZ KUSTOSZA
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ
KS. MARIUSZA CZACHORA MS
5 SIERPNIA 2007 R.

 

Sobieszewo, malownicza miejscowość nad Bałtykiem przeżywa dziś swój Wielki Dzień – koronację Figury Matki Bożej Saletyńskiej Pojednawczyni grzeszników w sanktuarium sobieszewskim.
Przybywamy pełni nadziei, podążając śladami naszych poprzedników, od lat szukających tutaj pomocy. Przychodzimy do Matki, którą w tym sanktuarium czcimy jako Pojednawczynię grzeszników.
Dzisiejszy akt koronacji Figury Matki Bożej Saletyńskiej, w roku 60-lecia istnienia parafii w Sobieszewie, jest aktem naszej wdzięczności za wszystkie pokolenia wierzących, które swoją modlitwą, pokutą i gorliwością tę koronację wyprosiły.
Akt koronacji jest także aktem zobowiązującym. Zobowiązującym, abyśmy byli w naszym codziennym życiu ludźmi, którzy czczą Boga nie tyle słowami, ile postawą i czynem. Którzy nie tylko modlą się przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, ale przede wszystkim naśladują Jej zawierzenie Bogu i poświęcenie dziełu Jezusa Chrystusa.
Wyrażam niezmierną radość i serdecznie witam wśród nas Pasterza naszej Gdańskiej Archidiecezji – Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Waszą Ekscelencję proszę o przewodniczenie dzisiejszej liturgii, skierowanie do nas słowa Bożego oraz dokonanie aktu koronacji Figury Matki Bożej Saletyńskiej.
Witam Ekscelencje Księży Biskupów: bp. Jana Styrnę, ordynariusza elbląskiego; bp. Andrzeja Suskiego, ordynariusza toruńskiego; bp. Bronisława Dembowskiego z Włocławka.
Również serdecznie witam delegata Zarządu Generalnego naszego zgromadzenia, ks. Silvano Marisę – Wikariusza Generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Gorące słowa powitania i wdzięczności kieruję do ks. Władysława Pasiuta MS – Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów. Księże Władysławie: nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie Księdza wiara i oddanie Naszej Matce Saletyńskiej, gdyby nie Księdza wytrwałe starania.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu Archidiecezji Gdańskiej. Witam serdecznie Czcigodne Siostry Zakonne. Witam moich drogich Współbraci Misjonarzy Saletynów: proboszczów parafii i przełożonych domów, braci zakonnych, witam kleryków, nowicjuszy i postulantów razem z księżmi odpowiedzialnymi za formację.
Pragnę powitać znakomitych gości – Przedstawicieli Władz Państwowych, witam Przedstawicieli Władz Samorządowych.
Witam parlamentarzystów Ziemi Pomorskiej w osobie Pana Wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego. Witam przedstawicieli związków zawodowych: Pana Janusza Śniadka – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Pana Krzysztofa Doślę – Przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”.
Witam władze lokalne naszego regionu: Panią Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Panią Sołtys wsi Wiślinka, Pana Komendata Ochotniczej Straży Pożarnej; witam serdecznie Dyrektorów szkół.
Przypadł mi zaszczyt, w tym wyjątkowym dniu, powitać Was, drodzy moi parafianie. Gorąco witam Was, kochani pielgrzymi. Przybyliście do naszego sanktuarium, niejednokrotnie z daleka, aby złożyć swe serca w dłonie najlepszej Matki, która od tak dawna troszczy się o nas oraz wzywa do nawrócenia i pojednania z Bogiem.
Kościele Boży, zgromadzony dziś w Sobieszewie! Drodzy Czciciele Pięknej Pani! Ufam, że ukoronowana dziś Maryja Saletyńska poprowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości.

 

PODZIĘKOWANIE KUSTOSZA
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ
KS. MARIUSZA CZACHORA MS
5 SIERPNIA 2007 R.

 

Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło. Dziękuję Arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu za ukoronowanie Figury Matki Bożej Saletyńskiej oraz za nieustanną troskę o nasze sanktuarium. Składam podziękowanie Księżom Biskupom za wspólną modlitwę i ofiarę Mszy świętej. To wielki zaszczyt dla naszej parafii gościć tak zacnych przedstawicieli polskiego Kościoła.
Dziękuję gorąco wszystkim Księżom, Siostrom i Braciom Zakonnym, Alumnom Wyższego Seminarium Duchownego z Gdańska i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów z Krakowa za wkład w przygotowania i posługę podczas dzisiejszej uroczystości.
Dziękuję przedstawicielom Władz Państwowych i Samorządowych oraz Parlamentarzystom za przybycie.
Specjalne podziękowania pragnę złożyć miejscowej wspólnocie zakonnej za zaangażowanie, wytrwałość i współpracę.
Słowa wdzięczności kieruję do jubilera z Rzeszowa, który z ogromną pieczołowitością wykonał piękną koronę dla Matki Bożej. W niej zawarta jest nasza modlitwa, ofiara i praca oraz nasze starania, by Matka Saletyńska była coraz bardziej znana i kochana.
Trudno wyrazić mi w słowach wdzięczność, jaką powinienem okazać wszystkim tym, którzy bezinteresownie pracowali przy przygotowaniach do dzisiejszej uroczystości oraz przyczynili się do jej bezpiecznego i sprawnego przebiegu. Nie sposób wszystkich tu wymienić, ale o wszystkich tych osobach pamiętam i ogarniam modlitwą. Dziękuję im z całego serca.
Szczególnie dziękuję chórom parafialnym, przybyłym z trzech sanktuariów saletyńskich: z Dębowca, z Kobylanki i Rzeszowa oraz Orkiestrze Dętej OSP z Dominikowic na ręce ich dyrygentów za uświetnienie liturgii.
Dziękuję Wam, drodzy Pielgrzymi, za przybycie i wspólną modlitwę. Jestem przekonany, iż godnie oddaliśmy hołd Płaczącej Pani, królującej w znaku sobieszewskiej Figury. Ona nas tu zgromadziła, Ona zachęca nas do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem.

Saletyńska, Płacząca Pani,
Matko Boża, wspieraj nas.
Twoja łaska niech nas obroni
I do Syna Matko prowadź nas.

 


PODZIĘKOWANIE PARAFIAN
ZA DAR KORONACJI FIGURY MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ
5 SIERPNIA 2007 R.

 

Dostojny Księże Arcybiskupie!
Serca nasze wypełnia wielka radość. Przeżyliśmy wyjątkową uroczystość w dziejach naszej parafii. Nadszedł dzień wyczekiwany przez lata. Pan wysłuchał modlitw wielu pielgrzymów, którzy u Pani Saletyńskiej wyprosili dla siebie morze łask, przynosili do Niej swoje bóle i troski, przed Nią wyrażali swą radość i wdzięczność.
Wdzięczni za dzisiejszą łaskę koronacji pragniemy zawierzyć Pięknej Pani nasze rodziny, młodzież i dzieci, całą naszą przyszłość oddać w Jej dobre, matczyne ręce. Pragniemy również, by dzisiejsza uroczystość była dalszym ciągiem naszej troski o coraz głębszy kult maryjny w naszym sanktuarium i w naszych sercach.
W imieniu całej społeczności parafialnej, pragniemy podziękować Panu Bogu za dar obecności Matki Bożej Saletyńskiej na sobieszewskiej ziemi, którą dał nam jako pomoc na drodze nawrócenia i pojednania.
Składamy serdeczne Bóg zapłać Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi i Księżom Biskupom koncelebransom za koronację Figury Matki Bożej. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za ofiarną pracę poprzedzające koronację. Księżom wikariuszom, pracującym obecnie i wcześniej, za szerzenie kultu Matki Bożej, za wszystkie wysiłki, starania i prace, których uwieńczeniem była dzisiejsza uroczystość. Słowa wdzięczności kierujmy do poprzedniego proboszcza, obecnego prowincjała – Księdza Władysława Pasiuta – za cały trud włożony w dzieło koronacji.
Zapewniamy, że u Pani Saletyńskiej, Pojednawczyni grzeszników będziemy wypraszać łaski potrzebne dla Waszej dalszej pracy duszpasterskiej, dla całej Archidiecezji Gdańskiej, dla Ojca Świętego, Kościoła w Polsce i na świecie.
Szczęść Boże!