Figura Matki Bożej Saletyńskiej „Płaczącej”, wyobrażająca pierwszą fazę zjawienia Maryi na La Salette, została wykonana z drewna dębowego w 1926 roku z okazji 80. rocznicy zjawienia. Inicjatorem tego pobożnego przedsięwzięcia był ks. Andrzej Maria Skibiński MS, który zamówił ją w Poznaniu w Sklepie św. Wojciecha, a następnie sprowadził do Dębowca.

 

Poświęcenia statuy dokonano w Dębowcu, w czasie wrześniowych uroczystości odpustowych. Umieszczono ją w kaplicy klasztoru Księży Misjonarzy Saletynów.

 

W 1941 roku ukończono w Dębowcu budowę kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej, który mógł zgromadzić większą ilość wiernych, niż kaplica klasztorna.

 

Dopiero po wojnie, w 1945 figurę Matki Bożej Saletyńskiej przeniesiono z klasztoru i umieszczono w bocznej kaplicy kościoła, co przyczyniło się do wzmożenia kultu maryjnego w Dębowcu.

 

Dla uczczenia 50-lecia posługi Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu wykonano w 1960 roku nową figurę Matki Bożej Saletyńskiej „Płaczącej”, którą poświęcono 18 września 1960 roku. Zajęła ona miejsce dotychczasowej dębowej statuy w bocznej kaplicy kościoła.

 

W sierpniu 1961 roku dębowa figura Matki Bożej Saletyńskiej „Płaczącej”, została przekazana do parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie. Od samego początku wierni otoczyli ją szczególnym kultem jako słynącą łaskami. Figurę udało się uratować podczas pożaru kościoła 22 lutego 1986 roku.

 

Dnia 5 sierpnia 2007 roku Figura Matki Bożej Saletyńskiej została ukoronowana przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego.