Z okazji 10-lecia koronacji figury Matki Bożej Saletyńskiej w dniach od 2 do 8 sierpnia 2017 r. odbyły się rekolekcje, które poprowadził ks. Michał Olszewski SCJ. W programie tego tygodnia były także świadectwa wiary ludzi, którzy spotkali Boga i Maryję oraz wieczorne muzyczne Apele Jasnogórskie.

Dzięki materiałom wideo możemy to przeżyć jeszcze raz.

Miłosierdzie i nieszczęśliwa – ks. Michał Olszewski SCJ

Zagrożenia duchowe rodziny – Andrzej Wronka

Świadectwo cudu od Boga żyjącego – Ewelina Przypek

Apel Maryjny w intencji rodzin

Dziękujemy p. Mirosławowi Nowakowskiemu za wykonane zdjęcia i montaż.