PARAFIA MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ
W GDAŃSKU–SOBIESZEWIE
UL. PIESZA 1

TEL. KOMÓRKOWY: 507 973 621

 KANCELARIA PARAFIALNA

wtorek
16. 30 – 17. 30

sobota
09. 00 – 10. 00

 lipiec – sierpień

wtorek
17. 30 – 18. 30

sobota
09.00 – 10.00

SAKRAMENTALNA POSŁUGA W DOMACH CHORYCH – I soboty miesiąca od godz. 9. 00

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO udzielany jest w każdą III. niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11. 30. Do chrztu dziecko zgłaszają rodzice, w kancelarii okazując akt urodzenia i dane o rodzicach chrzestnych. 
Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.
Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby: niepraktykujące, pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA udzielany jest po odpowiednim przygotowaniu i spisaniu, na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, protokołu przedślubnego. Do protokołu przedślubnego narzeczeni przynoszą następujące dokumenty: aktualną metrykę chrztu św., świadectwo katechizacji z zakresu szkoły ponad-gimnazjalnej, dowody osobiste, zaświadczenie z USC, dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Jeżeli mieszkają poza naszą parafią, powinni okazać stosowne pozwolenie od swojego proboszcza na udzielenie sakramentu małżeństwa poza parafią zamieszkania.

POGRZEB – Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach wzywamy kapłana zaraz. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty: Karta zgonu od lekarza; Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).