Ogłoszenia na 13.02.2022 r.

  1. Dziś przeżywamy szóstą niedzielę roku liturgicznego.
  • Za 2 tygodnie w niedzielę 27 lutego rozpoczniemy Misje święte w naszej parafii. Potrwają one do piątku 4 marca. Poprowadzi je ks. Rafał Jarosiewicz z Koszalina. Za tydzień podamy szczegółowy program.
  • Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette przypomina o możliwości przekazania 1% podatku na jego cele. Fundusz od wielu lat wspiera dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej w tym także dzieci z naszej parafii. Szczegółowe informacje jak można wspomóc Fundusz są umieszczone w gablocie.
  • Dziękujemy Państwu: Lucynie i Marianowi Cherek za pomoc w sprawach porządkowych kościoła i wokół niego po ostatniej wichurze. Bóg zapłać!
  • Pragniemy przypomnieć, że administratorem cmentarza w Sobieszewie a więc zarządcą jest gdańska Firma „Zieleń” – prosimy z nimi ustalać sprawy grobów na naszym cmentarzu. Jeszcze raz prosimy by ustalając pogrzeb z jakakolwiek firmą pogrzebową wykonać wówczas telefon na plebanię by ustalić z nami konkretną datę i godzinę pogrzebu gdyż mogą się one pokryć z innym pogrzebem już przyjętym u nas czy też przyjętym na tą samą godzinę w parafii Świbno, która również korzysta z naszego cmentarza.
  • Przypominamy by zgłaszać osoby chore, które mają problem z przychodzeniem do kościoła ze względu na wiek czy chorobę – byśmy je odwiedzali z posługą w pierwszy piątek czy sobotę miesiąca. Jest to posługa umocnienia w chorobie poprzez spowiedź, udzielenie Komunii św. czy też Sakramentu Namaszczenia chorych (nie jak błędnie się przyjęło że ten sakrament to „ostatnia posługa” – można go przyjmować wiele razy, chociażby ostatnio na Światowy Dzień Chorych 11 lutego, czy też przed każdą operacją).

Dziękujemy osobom, które szczególnie w ostatnich miesiącach poprosiły nas z posługą do osób w stanie ciężkim i umierających by przygotować je do przejścia na tamtą stronę – to piękne świadectwo zadbania o sprawy wieczności dla tych chorych, którzy często wtedy już są nieświadomi. Prosimy by w takich sytuacjach oprócz pogotowia wzywać także księdza.

  • Jak widzimy wystrój prezbiterium naszego kościoła pod koniec zeszłego roku zostało wykonane w znacznym stopniu (jest nowy ołtarz, ambona, chrzcielnica, jest cokół na którym jest wyeksponowana Figura Patronki naszej parafii i Sanktuarium Matka Boża z La Salette, są też ozdobione ściany dużymi fragmentami mozaiki, zostały także wykonane prace elektryczne w ścianach i posadzce).

Pragniemy wg projektu (który można zobaczyć na sztalugach) – w tym roku 2022 dokończyć te prace: będzie nowe tabernakulum a nad nim krzyż z postacią Chrystusa, figury świadków z La Salette – dzieci Melanii i Maksymina, świeczniki oraz dokończenie mozaiki (czyli promienie i ornamenty) na głównej ścianie.

Będzie także wykonanie nowego oświetlenia wewnątrz kościoła oraz pomalowanie świątyni.

Pragniemy zaznaczyć że wszystkie wykonane prace oraz ustawione nowe wyposażenie w kościele są już zapłacone, nie mamy żadnych długów i zobowiązań – to zasługa ofiarności Was Kochani oraz Waszych Rodzin (może już także osób nieżyjących, którzy składali tutaj swoje ofiary).

Teraz na dokończenie wystroju świątyni będziemy potrzebować Waszego wsparcia.

Podczas ostatniego spotkania Rady Parafialnej podjęto decyzję, że w każdą III niedziele miesiąca będą zbierane ofiary właśnie na ten cel – przy wyjściu z kościoła po zakończonej Mszy św. Za tydzień będzie właśnie III niedziela miesiąca.

Od niektórych osób, które chcą pozostać anonimowe już otrzymaliśmy ofiary na ten cel – serdecznie dziękujemy.

Oprócz tradycyjnych form wsparcia parafii w inwestycjach można wykonać przelew na rzecz parafii, które to darowizny przy składaniu rocznego zeznania podatkowego można odpisać od podstawy opodatkowania korzystając z ulgi na ten cel, w tytule przelewu należy wpisać „ na cele kultu”.

W imieniu Misjonarzy Saletynów, którzy tutaj posługują i tych, którzy byli przed nami – wszystkim dziękujemy z wsparcie tego dzieła, które już przecież zostanie po nas.

  • Rozpoczęliśmy też ferie zimowe – dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy Bożego Błogosławieństwa na ten czas oraz dobrego, bezpiecznego wypoczynku.