Nagrania z rekolekcji wielkopostnych 2021 r.

W dniach 17 – 21 lutego przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Rafał Jarosiewicz z Koszalina. Poniżej zamieszczamy linki do nagrań z tych rekolekcji:

Sakrament pokuty i pojednania:

Sakrament Eucharystii:

Sakrament namaszczenia chorych:

Sakrament małżeństwa i kapłaństwa: